Ήταν η πλημμύρα του ποταμού Loing τον Ιούνιο του 2016 ακραία;

C. Rebolho, V. Andréassian, I. Tsoukalas, et A. Efstratiadis, La crue du Loing de Juin 2016 était-elle exceptionnelle?, De la prévision des crues à la gestion de crise, Avignon, Société Hydrotechnique de France, 2018.

[Ήταν η πλημμύρα του ποταμού Loing τον Ιούνιο του 2016 ακραία;]

[doc_id=1918]

[Γαλλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Βλέπε επίσης: http://www.shf-hydro.org/223-1-events-16.html

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation of periodic processes with arbitrary marginal distributions, 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rhodes, Global Network on Environmental Science and Technology, 2017.
2. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Stochastic periodic autoregressive to anything (SPARTA): Modelling and simulation of cyclostationary processes with arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (1), 161–185, WRCR23047, doi:10.1002/2017WR021394, 2018.

Κατηγορίες: Πλημμύρες, Στοχαστική, Αβεβαιότητα