Μοντελοποίηση και προσομοίωση μη γκαουσιανών στοχαστικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων υπό αβεβαιότητα

I. Tsoukalas, Modelling and simulation of non-Gaussian stochastic processes for optimization of water-systems under uncertainty, PhD thesis, 339 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Δεκέμβριος 2018.

[Μοντελοποίηση και προσομοίωση μη γκαουσιανών στοχαστικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων υπό αβεβαιότητα]

[doc_id=1933]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (41012 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Building a puzzle to solve a riddle: A multi-scale disaggregation approach for multivariate stochastic processes with any marginal distribution and correlation structure, Journal of Hydrology, 575, 354–380, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.05.017, 2019.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Υδροπληροφορική, Βελτιστοποίηση, Πιο πρόσφατες εργασίες, Στοχαστική, Αβεβαιότητα