Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης

Δ. Κουτσογιάννης, Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, O ρόλος της επιστήμης στην πορεία ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής, Καλαμάτα, doi:10.13140/RG.2.2.12991.71844, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

[doc_id=859]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12991.71844

Κατηγορίες: Πλημμύρες