Χρυσούλα Παπαθανασίου: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc, BEng, Δρ. Μηχανικός