Συνεργάτες

Παναγιώτης Δημητριάδης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Ανδρέας Ευστρατιάδης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Γιώργος Καραβοκυρός

Διπλ. Πληροφορικής (F, P, S)

Γιώργος Καρακατσάνης

Οικονομολόγος, Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Όλγα Κίτσου

Διοικητική και λογιστική υποστήριξη (F, P, S)

Παναγιώτης Κοσσιέρης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Αντώνης Κουκουβίνος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (F, P, S)

Δημήτρης Κουτσογιάννης

Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Χρήστος Μακρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Νίκος Μαμάσης

Επίκουρος Καθηγητής, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Γιάννης Μαρκόνης

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Σάντρα Μπακή

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Σίμων-Μιχαήλ Παπαλεξίου

Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Ευάγγελος Ρόζος

Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Γεώργιος-Φοίβος Σαργέντης

Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός (F, P, S)

Αριστοτέλης Τέγος

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Κατερίνα Τζούκα

Γεωλόγος, ΜΔΕ Υδατικών Πόρων, Υποψήφια Δρ. (F, P, S)

Γιάννης Τσουκαλάς

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Χρήστος Τύραλης

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Αντώνης Χριστοφίδης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Πληροφορικής, Υποψήφιος Δρ. (F, P, S)

Ιστορικό και παλιοί συνεργάτες

Η ερευνητική ομάδα Ιτιά ξεκίνησε το 1986 με πρωτοβουλία των Θ. Ξανθόπουλου και Δ. Κουτσογιάννη. Εκτός από τα παραπάνω μέλη, στην ομάδα έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν οι παρακάτω συνεργάτες. Ακόμη έχουν συνεργαστεί πολλοί φοιτητές στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικών εργασιών (βλ. κατάλογο διπλωματικών εργασιών).

Γ. Αγγελόπουλος, Κ. Αναγνώστου, Χ. Ανυφαντή, Β. Γαλανοπούλου, Ν. Γαρίνη, Ν. Ζαρκαδούλας, Δ. Ζαρρής, Ν. Ζερβός, Π. Καβαλαγιός, Α. Καζάκος, Δ. Καλογεράς, Θ. Κάργας, Σ. Κοζάνης, Κ. Κουριδάκης, Φ. Κρεμιζή, Α. Λαγγούσης, Μ. Λαγογιάννη, Γ. Λούρμας, Ν. Μαλάμος, Ν. Μανδέλλος, Α. Μανέτας, Ρ. Μαυροδήμου, Δ. Μπώκου, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ξανθοπούλου, Μ. Οικονόμου, Π. Παναγιωτίδης, Ν. Παντελιά, Ν. Παπακώστας, Π. Παπανικολάου, Κ. Πιπιλή, Σ. Ρώτη, Δ. Σακελλαριάδης, Α. Σακελλαρίου, Κ. Σούλιου, Ι. Σπυράκος, Ι. Σταματάκη, Θ. Στρατάκου, Ζ. Σωτηρίου, Ι. Τζεράνης, Γ. Τσακαλίας, Σ. Τσιμπίδης, Κ. Τσολακίδης, Δ. Χατζηχρήστος