Παναγιώτης Κοσσιέρης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ.
pkossier@itia.ntua.gr