Παναγιώτης Παπανικολάου: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός