Γιάννης Τσουκαλάς: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Υποψήφιος Δρ.
jtsoukalas@hotmail.com