Υδρόγειος 2.1

Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής

[sftr_id=25]

2005–2011

Σελίδες: http://www.hydroscope.gr/software/hydrogeios.html

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

Download: