Υδρογνώμων (hydrognomon.org)

Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών

[sftr_id=28]

2009–2012

Σελίδες: http://hydrognomon.org/

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»