Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Α

D.L. Papadimos, [No English title available], Technical Chamber of Greece, Athens, 1974.

[doc_id=2088]

[Greek]

Full text is only available to the NTUA network due to copyright restrictions

Tagged under: Historic