Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Α

Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Α, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1974.

[doc_id=2088]

[Ελληνικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος