Έλεγχος του νερού στην πορεία της ιστορίας

N. Mamassis, Water control through history, Αύγουστος 2014.

[Έλεγχος του νερού στην πορεία της ιστορίας]

[doc_id=1487]

[Αγγλικά]

Παρουσίαση στα πλαίσια θερινού σχολείου

PDF Πλήρες κείμενο: