Η Ιτιά είναι ερευνητική ομάδα με κύριο πεδίο μελέτης την υδρολογία, τη διαχείριση υδροσυστημάτων, την υδροπληροφορική και την υδροκλιματική στοχαστική. Το όνομα «Ιτιά» είναι από το γνωστό υδροχαρές φυτό.

Αποτελείται από 29 μέλη, με επιστημονικό συντονιστή τον Νίκο Μαμάση και πρώην συντονιστή τον Δημήτρη Κουτσογιάννη. Η Ιτιά είναι ανοιχτή ομάδα και έχει συνεργαστεί με συναδέλφους απ' όλες τις ηπείρους.

Βίντεο με συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Ιτιάς (από την Άνυ Ηλιοπούλου με τη συνεργασία του Φοίβου Σαργέντη)

Αποτελεί κεντρική επιλογή της Ιτιάς να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της όλα τα ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα, καθώς και κάποιες απόψεις μελών της. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει την αποθησαύριση των πληροφοριών της Ιτιάς σχετικά με:

Άλλοι ιστότοποι της Ιτιάς είναι:

Άλλοι σχετικοί ιστότοποι:

Ερευνητικά προσανατολισμένη εκπαίδευση στην Ιτιά

Πιο δημοφιλή έγγραφα για το 2020

Πιο δημοφιλή έγγραφα σε προηγούμενα έτη: 20192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 

 

Το μπλογκ της Ιτιάς - Πρόσφατα έγγραφα που συστήνονται - Bραβεύσεις μελών της Ιτιάς

Πληροφόρηση για τα έγγραφα με rss RSS