Νομικά

Πνευματικά δικαιώματα: Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, δικαιούστε να κάνετε μόνο προσωπική χρήση των εγγράφων. Η αντιγραφή (με οποιοδήποτε τρόπο) ή δημοσίευση (με οποιοδήποτε τρόπο) μέρους ή του συνόλου οποιουδήποτε εγγράφου δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια.

Ευθύνη εγγράφων: Το γεγονός ότι ένα έγγραφο βρίσκεται στη βάση δεδομένων δεν σημαίνει ότι εκφράζει τις απόψεις της ερευνητικής ομάδας. Γενικά τα έγγραφα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Το εικονίδιο της Adobe για τα αρχεία PDF είναι είτε εμπορικό σήμα είτε σήμα κατατεθέν της Adobe Systems Incorporated, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.