Επικοινωνία

Δημήτρης Κουτσογιάννης
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 157 80 Ζωγράφου

 

email:  dk@itia.ntua.gr
τηλ.: +30 210 772 2831