Εφαρμογές στοχαστικής προσομοίωσης στα συστήματα υδατικών πόρων – Το λογισμικό Κασταλία

Α. Ευστρατιάδης, Εφαρμογές στοχαστικής προσομοίωσης στα συστήματα υδατικών πόρων – Το λογισμικό Κασταλία, 19 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.

[doc_id=1104]

[Ελληνικά]

Εισάγεται η έννοια της στοχαστικής προσομοίωσης στα συστήματα υδατικών πόρων και η εφαρμογή της σε προβλήματα υδατικών πόρων και παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για την πολυμεταβλητή προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών, μέσω του λογισμικού Κασταλία, που περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: (α) αναπαραγωγή της δυναμικής Hurst-Kolmogorov (υδρολογική εμμονή), (β) γέννηση ετήσιων συνθετικών χρονοσειρών, (γ) γέννηση “βοηθητικών” μηνιαίων συνθετικών χρονοσειρών, (δ) αποκατάσταση συνέπειας συνθετικών μηνιαίων τιμών μέσω επιμερισμού, (ε) αποσύνθεση μητρώων συνδιασπορών μέσω βελτιστοποίησης, (στ) αναπαραγωγή ασυμμετρίας, (ζ) γέννηση χρονοσειρών υπό μορφή στοχαστικής πρόγνωσης.

PDF Πλήρες κείμενο (801 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος "Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους".

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Λογισμικό