Προγραμματισμός σε Matlab για προβλήματα βελτιστοποίησης

Ε. Ρόζος, και Χ. Μακρόπουλος, Προγραμματισμός σε Matlab για προβλήματα βελτιστοποίησης, Αθήνα, Ελλάδα, Φεβρουάριος 2011.

[doc_id=1122]

[Ελληνικά]

Σημειώσεις και ασκήσεις για εισαγωγή στον προγραμματισμό Matlab.

PDF Πλήρες κείμενο (240 KB)