Σημειώσεις υδρολογίας πλημμυρών και σχεδιασμού έργων αποχέτευσης ομβρίων

Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις υδρολογίας πλημμυρών και σχεδιασμού έργων αποχέτευσης ομβρίων, 44 pages, Ιούνιος 2011.

[doc_id=1154]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (α) Υδρολογικές διεργασίες – υδρολογικός κύκλος, (β) Πλημμύρες: φυσικό πλαίσιο, (γ) Πιθανοτική ανάλυση ακραίων υδρολογικών γεγονότων, (δ) Καταιγίδες σχεδιασμού – όμβριες καμπύλες, (ε) Ορθολογική μέθοδος, (στ) Εκτίμηση παροχών ομβρίων σε αστικές λεκάνες, (ζ) Υδραυλική των υπονόμων – προδιαγραφές, (η) Διαστασιολόγηση αγωγών ομβρίων.

PDF Πλήρες κείμενο (1746 KB)

Σημείωση:

Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος "Υδραυλική" της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδεσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ).

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Ioannidi, K., A. Karagrigoriou, and D.F. Lekkas, Analysis and modeling of rainfall events, Mathematics in Engineering, Science & Aerospace (MESA), 6(4), 607-614, 2015.