Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 2

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 2, Εκδοση 2, 176 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

[doc_id=117]

[Ελληνικά]

Η δεύτερη σειρά σημειώσεων υδρομετεωρολογίας περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας, την προέλευση, τη σύνθεση και την κατακόρυφη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα και ειδικότερα το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η ακτινοβολία μελανού σώματος, η μετάδοση ακτινοβολίας, η ηλιακή και η γήινη ακτινοβολία, η πρόσληψη ηλιακής ακτινοβολίας, και οι αλληλεπιδράσεις με την ατμόσφαιρα. Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία με έμφαση στη σχέση ατμοσφαιρικής πίεσης και άνεμων, την επίδραση Coriolis, τα απλουστευμένα μοντέλα γενικής κυκλοφορίας, τα τοπικά και παγκόσμια μετεωρολογικά συστήματα, τις αέριες μάζες, τα μέτωπα και τους κυκλώνες. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στους ανέμους και την αιολική ενέργεια και περιέχει στοιχεία από την τεχνολογία εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις κατακρημνίσεις, το φυσικό τους πλαίσιο, με έμφαση στη δημιουργία των νεφών, και το μετεωρολογικό τους πλαίσιο, με ειδικότερη αναφορά στους τύπους κατακρημνίσεων, στην τροποποίηση του καιρού και τα είδη των νεφών. Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην κλιματολογία και τις κλιματικές μεταβολές με ειδικότερες αναφορές στους κλιματικούς δείκτες, την κατάταξη Koppen, τις ιστορικές κλιματικές μεταβολές και τις στατιστικές μεθόδους ανίχνευσής τους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Υδρομετεωρολογία" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία