Εναλλακτικές εύρωστες τεχνολογίες για περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ARETES)

D. Koutsoyiannis, Alternative Robust Energy Technologies for Environmental Sustainability (ARETES), Athens, 2011.

[Εναλλακτικές εύρωστες τεχνολογίες για περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ARETES)]

[doc_id=1198]

[Αγγλικά]

H ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ της Γενικής Γραμματείας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Τα αρχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν την εκτεταμένη περίληψη της πρότασης και το συνοδευτικό βιογραφικό σημείωμα, όπως υποβλήθηκαν, καθώς και τις αξιολογήσεις της πρότασης.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Νερό και ενέργεια