Φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές και ανάπτυξη υδατικών πόρων: Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Α. Ευστρατιάδης, Φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές και ανάπτυξη υδατικών πόρων: Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, 14 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2012.

[doc_id=1218]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (464 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα»