Επισκόπηση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων

Ρ. Μαυροδήμου, Δ. Ζαρρής, και Ε. Ρόζος, Επισκόπηση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 33, 65 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

[doc_id=128]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5713 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3