Γενικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά δεδομένα

Ρ. Μαυροδήμου, Γενικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά δεδομένα, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 34, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

[doc_id=129]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (85331 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3