Σύντομη εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτηήτων

D. Koutsoyiannis, A brief introduction to probability, doi:10.13140/RG.2.2.12634.54722, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2014.

[Σύντομη εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτηήτων]

[doc_id=1427]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (589 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12634.54722

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι