Αντιμετώπιση πλημμυρών σε κατάντη περιοχές ενός διακρατικού ποταμού

C. Papathanasiou, D. Serbis, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, Water Utility Journal, 3, 33–42, 2013.

[Αντιμετώπιση πλημμυρών σε κατάντη περιοχές ενός διακρατικού ποταμού]

[doc_id=1429]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (635 KB)