Τεχνολογίες αφαλάτωσης: Η Ελληνική εμπειρία

K. Zotalis, E. Dialynas, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, Desalination Technologies: Hellenic Experience, Water, 6 (5), 1134–1150, doi:10.3390/w6051134, 30 April 2014.

[Τεχνολογίες αφαλάτωσης: Η Ελληνική εμπειρία]

[doc_id=1450]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών