Σημειώσεις: Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις: Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2014.

[doc_id=1472]

[Ελληνικά]

Δίνονται οι γενικές αρχές σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων σε αστικό περιβάλλον, εξηγείται η διαδικασία εκτίμησης των παροχών σχεδιασμού των τυπικών αγωγών ομβρίων με βάση την ορθολογική μέθοδο και η εκτίμηση των δεδομένων εισόδου της (περίοδος επαναφοράς, συντελεστής αποροής, κρίσιμη ένταση βροχής, συντελεστής απορροής), και συνοψίζεται η διαδικασία διαστασιολόγησης δικτύων ομβρίων, με βάση υδραυλικούς, κατασκευαστικούς και άλλους περιορισμούς.

PDF Πλήρες κείμενο (1057 KB)

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Αστικά Υδραυλικά Έργα" της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.