Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκμηρίωσης μοντέλων πρόγνωσης καταιγίδων

Β. Κοτρώνη, Ι. Κωλέτσης, και Κ. Λαγουβάρδος, Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκμηρίωσης μοντέλων πρόγνωσης καταιγίδων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 16 pages, Ιούνιος 2014.

[doc_id=1492]

[Ελληνικά]

Μελετώνται δύο σημαντικά επεισόδια βροχόπτωσης, στις ευρύτερες περιοχές των λεκανών Νέδοντα, Λούσιου, Σαραντοποτάμου και ρέματος Χαλανδρίου. Η προσομοίωση των εν λόγω επεισοδίων γίνεται μέσω του αριθμητικού μοντέλου καιρού WRF, με το οποίο παράγονται πολλαπλά σενάρια πρόγνωσης με διαφορετικό χρόνο έναρξης και ίδιο χρόνο λήξης, που καλύπτει το σύνολο του επεισοδίου. Οι προγνώσεις αυτές χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των πιλοτικών εφαρμογών του συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών.

PDF Πλήρες κείμενο (1912 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων