Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα"

Σ. Μίχας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Δερματάς, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 460 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2015.

[doc_id=1591]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Εισαγωγή, (2) Γενική διάταξη φραγμάτων και συναφών έργων, (3) Γεωφράγματα, (4) Ταμιευτήρες, (5) Υδρολογία φραγμάτων, (6) Τεχνολογία έργων ασφαλείας, (7) Τεχνολογία έργων αξιοποίησης και λειτουργίας φραγμάτων, (8) Περιβαλλοντικά και θεσμικά θέματα, (9) Διαχείριση οικολογικής παροχής και φερτών.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις κάλυπταν την ύλη του μαθήματος “Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα”, που διδασκόταν στο 9ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.