ΚΕΊΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΣΕΛΊΔΑΣ: Έλεγχος μαθηματικών εξισώσεων

E. Rozos, ONE PAGE DOCUMENTS: Verify mathematical formulas, Athens, Greece, 24 February 2016.

[ΚΕΊΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΣΕΛΊΔΑΣ: Έλεγχος μαθηματικών εξισώσεων]

[doc_id=1601]

[Αγγλικά]

Οδηγίες για να ελέγχονται μαθηματικές φόρμουλες. Χρήσιμο επίσης για κατανόηση της λειτουργίας ορισμένων βασικών μαθηματικών τελεστών.

PDF Πλήρες κείμενο (98 KB)