Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας: Διαχειριστικές πολυπλοκότητες και προκλήσεις της μοντελοποίησης έναντι αποφάσεων χαμηλού ρίσκου & κόστους

A. Efstratiadis, The water supply system of Athens: Management complexities and modelling challenges vs. low risk & cost decisions, Οκτώβριος 2016.

[Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας: Διαχειριστικές πολυπλοκότητες και προκλήσεις της μοντελοποίησης έναντι αποφάσεων χαμηλού ρίσκου & κόστους]

[doc_id=1655]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2204 KB)