Χωρική ανάλυση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογή σε μεθοδολογικό πλαίσιο βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας

H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial Analysis of Electrical Energy Demand Patterns in Greece: Application of a GIS-based Methodological Framework, Energy Procedia, 97 (262-269), 8 pages, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.071, Νοέμβριος 2016.

[Χωρική ανάλυση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογή σε μεθοδολογικό πλαίσιο βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας]

[doc_id=1672]

[Αγγλικά]

We investigate various uses of the Electrical Energy Demand (EED) in Greece (agricultural, commercial, domestic, industrial use) and we examine their relationships with variables such as population and the Gross Domestic Product. The analysis is performed on data from the year 2012 and have spatial resolution down to the level of prefecture. We both visualize the results of the analysis and we perform spatial cluster and outlier analysis. The definition of the spatial patterns of the aforementioned variables in a GIS environment provides insight of the regional development model in Greece.

PDF Πλήρες κείμενο (1019 KB)