Χωρική ανάλυση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of the electrical energy demand in Greece, Energy Policy, 102 (340-352), doi:10.1016/j.enpol.2016.12.033, Μάρτιος 2017.

[Χωρική ανάλυση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα]

[doc_id=1674]

[Αγγλικά]

The Electrical Energy Demand (EED) of the agricultural, commercial and industrial sector in Greece, as well as its use for domestic activities, public and municipal authorities and street lighting are analysed spatially using Geographical Information System and spatial statistical methods. The analysis is performed on data which span from 2008 to 2012 and have annual temporal resolution and spatial resolution down to the NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) level 3. The aim is to identify spatial patterns of the EED and its transformations such as the ratios of the EED to socioeconomic variables, i.e. the population, the total area, the population density and the Gross Domestic Product (GDP). Based on the analysis, Greece is divided in five regions, each one with a different development model, i.e. Attica and Thessaloniki which are two heavily populated major poles, Thessaly and Central Greece which form a connected geographical region with important agricultural and industrial sector, the islands and some coastal areas which are characterized by an important commercial sector and the rest Greek areas. The spatial patterns can provide additional information for policy decision about the electrical energy management and better representation of the regional socioeconomic conditions.

PDF Πλήρες κείμενο (2357 KB)