Πράσινο από μαύρο: οικοσυστημικές υπηρεσίες από επεξεργασμένα λύματα

E. Rozos, I. Tsoukalas, K. Ripis, E. Smeti, and C. Makropoulos, Turning black into green: Ecosystem services from treated wastewater, Desalination and Water Treatment, 91 (2017), 2017.

[Πράσινο από μαύρο: οικοσυστημικές υπηρεσίες από επεξεργασμένα λύματα]

[doc_id=1715]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (636 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Liakopoulou, C. Makropoulos, D. Nikolopoulos, K. Monokrousou, and G. Karakatsanis, An urban water simulation model for the design, testing and economic viability assessment of distributed water management systems for a circular economy, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 14, doi:10.3390/environsciproc2020002014, 2020.