Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Επισκόπηση ρευστομηχανικής και υδραυλικής

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Επισκόπηση ρευστομηχανικής και υδραυλικής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

[doc_id=1743]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Σχετικό λογισμικό (σε Excel): PipePressureFlow - Υπολογισμοί ροής υπό πίεση σε σωλήνες κυκλικής διατομής