Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραγωγεία

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραγωγεία, 68 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

[doc_id=1744]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού, (2) Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων, (3) Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, (4) Σύντομο ιστορικό ανάπτυξης υδατικών συστημάτων, (5) Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, (6) Οδηγίες για τη βελτιστοποίηση συστήματος καταθλιπτικού αγωγού – αντλιοστασίου.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα” που διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.