Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδρεύσεις

Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Π. Κοσσιέρης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδρεύσεις, 80 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2019.

[doc_id=1754]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Υδρευτικές καταναλώσεις, (2) Δεξαμενές, (3) Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής, (4) Ανάλυση δικτύων διανομής, (5) Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής και έλεγχοι πιέσεων, (5) Υποδείξεις σχετικά με την ανάλυση δικτύων διανομής με το EPANET.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα” που διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.