Δεδομένα και κώδικας για την διερευνητική ανάλυση της χρονικής ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα

H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Data and code for the exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Data in Brief, 13 (700-702), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.074, 2017.

[Δεδομένα και κώδικας για την διερευνητική ανάλυση της χρονικής ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα]

[doc_id=1825]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζονται δεδομένα και κώδικας για την οπτικοποίηση των δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και καιρικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Τα δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν ωριαίες ζητήσεις, προβλέψεις εβδομάδας που γίνονται από το διαχειριστή καθώς και τιμές ενέργειας. Ακόμη παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και το ΑΕΠ της Ελλάδας

PDF Πλήρες κείμενο (127 KB)