Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα"

Α. Ευστρατιάδης, και Π. Παπανικολάου, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 93 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1842]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Ταμιευτήρες, (2) Υδρολογικός σχεδιασμός έργων εκτροπής και υπερχείλισης, (3) Περιβαλλοντικά και θεσμικά θέματα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα” που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.