Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα»

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα», 327 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

[doc_id=1843]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμη ενέργεια, (2) Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας, (3) Τεχνολογία μικρών υδροηλεκτρικών έργων, (4) Σχεδιασμός μικρών υδροηλεκτρικών έργων, (5) Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες, (6) Προσομοίωση και βελτιστοποίηση για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υδροηλεκτρικών έργων, (7) Αιολική ενέργεια – Ηλιακή ενέργεια – Βιομάζα, (8) Οικονομικά της ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν την ύλη του μαθήματος “Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα” που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.