Προκαταρτική υδρολογική διερεύνηση λεκάνης απορροής Λιβαδίου Αραχώβης

Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Προκαταρτική υδρολογική διερεύνηση λεκάνης απορροής Λιβαδίου Αραχώβης, 55 pages, Φωκική Ενεργειακή Α.Ε., Αθήνα, Ιούλιος 2019.

[doc_id=2003]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου, και ειδικότερα της επιφανειακής και υπόγειας απορροής, της λεκάνης απορροής Λιβαδίου Αραχώβης, με σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιμότητας κατασκευής λιμνοδεξαμενής, που θα συμπληρώνει το υφιστάμενο σχήμα αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων της περιοχής.