Ιστορική και Φιλοσοφική Εισαγωγή στην Επιστημονική Μέθοδο, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δ. Κουτσογιάννης, Ιστορική και Φιλοσοφική Εισαγωγή στην Επιστημονική Μέθοδο, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, doi:10.13140/RG.2.2.19594.00963/1, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2020.

[doc_id=2019]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3094 KB)