Πρόχειρες σημειώσεις για το μάθημα Απορροές και Διευθετήσεις Υδατορευμάτων

Δ. Κουτσογιάννης, Πρόχειρες σημειώσεις για το μάθημα Απορροές και Διευθετήσεις Υδατορευμάτων, 84 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1982.

[doc_id=202]

[Ελληνικά]

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: (1) εισαγωγή στην κίνηση των φερτών υλικών, (2) ιδιότητες των φερτών υλικών, (3) υδραυλική των φυσικών υδατορευμάτων - σχέση στάθμης-παροχής για μόνιμη ομοιόμορφη ροή, (4) ξεκίνημα στερεοπαροχής - ευστάθεια κοίτης και πρανών, (5) οι μέθοδοι Einstein, Toffaleti και Colby για τον υπολογισμό της στερεοπαροχής, (6) υδρολογικές μέθοδοι υπολογισμού στερεοπαροχής, και (7) εκτιμήσεις ετήσιων ποσοτήτων φερτών υλικών.

PDF Πλήρες κείμενο (4230 KB)

Σημείωση:

Το βοήθημα εκπονήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος "Απορροές και διευθετήσεις υδατορευμάτων", και διανεμήθηκε στους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1982-83. Το μάθημα αυτό στη συνέχεια καταργήθηκε.