Βοήθημα για την επίλυση αστικών υδρευτικών δικτύων

Δ. Κουτσογιάννης, Βοήθημα για την επίλυση αστικών υδρευτικών δικτύων, Εκδοση 2, 25 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1990.

[doc_id=203]

[Ελληνικά]

Μέσω δύο παραδειγμάτων, αναλύονται οι μέθοδοι Hardy Cross και Newton-Raphson για την επίλυση δικτύων μεταφοράς νερού υπό πίεση, ενώ δίνονται και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την ύδρευση πόλεων.

PDF Πλήρες κείμενο (727 KB)

Σημείωση:

Το βοήθημα έχει διανεμηθεί κατά καιρούς στους φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών για το μάθημα των υδραυλικών έργων.