Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμυρών

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμυρών, 16 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1988.

[doc_id=205]

[Ελληνικά]

Αναφέρονται οι γενικές εξισώσεις που διέπουν τη διόδευση πλημμυρών. Αναλύεται η φύση των υδρολογικών μεθόδων διόδευσης και επισκοπούνται τα γραμμικά μοντέλα διόδευσης με τυπικό εκπρόσωπο τη μέθοδο Muskingum και τα μη γραμμικά μοντέλα με τυπικό εκπρόσωπο τις αριθμητικές μεθόδους διόδευσης πλημμύρας από ταμιευτήρα. Επίσης περιγράφεται ένα υπολογιστικό πρόγραμμα για τη διόδευση πλημμύρας από ταμιευτήρα (RESFLDRT) και δίνεται σχετική εφαρμογή.

PDF Πλήρες κείμενο (361 KB)

Σημείωση:

Οι σημειώσεις είναι εκπαιδευτικό βοήθημα για το εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα "Απορροές και διευθετήσεις υδατορευμάτων" που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα, 3-9 Οκτωβρίου 1988).