Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία

Δ. Κουτσογιάννης, Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία, 24 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1994.

[doc_id=206]

[Ελληνικά]

Συνοψίζεται το απαραίτητο για τη θεμελίωση των τυπικών μεθόδων περιγραφής και ανάλυσης της υδρολογικής πληροφορίας, πιθανοθεωρητικό και στατιστικό γνωσιολογικό υπόβαθρο. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια: (1) σύνδεση υδρολογίας και πιθανοθεωρίας, (2) γενικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων (θεμελίωση θεωρίας πιθανοτήτων, αναμενόμενες τιμές, ροπές, άλλες παράμετροι κατανομών, από κοινού και περιθώριες συναρτήσεις κατανομής, η έννοια της στοχαστικής ανέλιξης), (3) γενικές έννοιες στατιστικής, και (4) ειδικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων στην υδρολογία (πιθανοθεωρητική περιγραφή υδρολογικών διεργασιών, η έννοια της περιόδου επαναφοράς, η έννοια της διακινδύνευσης).

PDF Πλήρες κείμενο (855 KB)

Σημείωση:

Πρόκειται για σημειώσεις που δόθηκαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Επιφανειακή Τεχνική Υδρολογία" που οργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Αθήνα, 31 Ιανουαρίου - 4 Φεβρουαρίου 1994).