Σημειώσεις μαθημάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Μ.-Ε. Πανταζή, Σημειώσεις μαθημάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2021.

[doc_id=2151]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Το υλικό αυτό αποτελεί ευγενική προσφορά της Μαρίας-Ελένης Πανταζή, και αφορά στα μαθήματα Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία (2019-20), Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (2019-20), Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα (2020-21), Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα (2020-21), και Στοχαστικές Μέθοδοι (2021-22).