Αναπαράσταση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά

N. Mamassis, S. Chrisoulaki, Aim. Bedenmaxer-Gerousis, T. Evangelou , P. Koutis, G. Peppas, P. Defteraios, N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, and E. Griva, Representing the operation and evolution of ancient Piraeus’ water supply system, Water History, doi:10.1007/s12685-022-00299-7, Μάιος 2022.

[Αναπαράσταση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά]

[doc_id=2191]

[Αγγλικά]

Το πρόσφατα ανασκαμμένο σύστημα ύδρευσης της πόλης του αρχαίου Πειραιά παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη και αξιολόγηση των θεμάτων της αειφορίας, της προσαρμοστικότητας, της απλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέλημα στις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού τεχνικών έργων. Η κατασκευή πηγαδιών στην περιοχή του Πειραιά χρονολογείται από την ίδρυση της πόλης κατά την Κλασική περίοδο. Ωστόσο, η έλλειψη υπόγειων υδάτων ώθησε την ανάπτυξη τεχνικών συλλογής νερού, κυρίως δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων και στη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητάς τους για την αποφυγή υπερχείλισης. Οι αλλαγές στις εκτάσεις των οικοπέδων και η αύξηση της ζήτησης νερού κατά την ελληνιστική περίοδο επηρέασαν τη λειτουργία των δεξαμενών πυροδοτώντας μια ποικιλία υπόγειων κατασκευών που επέκτεινε την υπάρχουσα χωρητικότητα. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, οι ανάγκες της πόλης σε νερό για οικιακή και δημόσια χρήση εκτοξεύτηκαν πέρα από τις δυνατότητες των υδατικών πόρων της χερσονήσου του Πειραιά. Εξαιτίας αυτού, τον 2ο αιώνα μ.Χ. κατασκευάστηκε υδραγωγείο που μετέφερε νερό στη χερσόνησο, ενώ σταδιακά εγκαταλείφθηκαν οι δεξαμενές και τα πηγάδια. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά και την εξέλιξή του για εννέα αιώνες. Ακόμη μελετάει τη λειτουργία και την εξέλιξη των δεξαμενών συνδυάζοντας τα ανασκαφικά ευρήματα (από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) με υδρολογικές τεχνικές. Η κατανάλωση νερού στις διάφορες ιστορικές περιόδους και οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι της χερσονήσου ποσοτικοποιήθηκαν και αναπτύχθηκε ένα υδρολογικό μοντέλο για την προσομοίωση της ημερήσιας λειτουργίας των δεξαμενών για μια περίοδο 82 ετών. Εξετάστηκαν διάφορες συνθήκες με την εκτέλεση πολλών σεναρίων σχετικά με: (α) το μέγεθος της επιφάνειας συλλογής, (β) την ετήσια ζήτηση νερού και (γ) τη χωρητικότητα των δεξαμενών. Για κάθε σενάριο, εκτιμήθηκε η αξιοπιστία του υδροσυστήματος για την υδροδότηση κατοικιών. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης συσχετίστηκαν με τα συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ιστορικών περιόδων.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό: