Τεχνολογίες υδατικών πόρων στην Αρχαία Ελλάδα

D. Koutsoyiannis, Water resources technologies in ancient Greece, 24 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25846.60483, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2002.

[Τεχνολογίες υδατικών πόρων στην Αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=534]

[Αγγλικά]

Επισκοπούνται οι γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες νερού στην αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα: (α) οι τεχνολογίες νερού και τα υγειονομικά πρότυπα ζωής του Μινωικού πολιτισμού, (β) τα μεγάλα αγροτικά και αντιπλημμυρικά υδραυλικά έργα του Μυκηναϊκού πολιτισμού, (γ) η υδροδότηση της Σάμου και το Ευπαλίνειο όρυγμα, (δ) η βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού στην αρχαία Αθήνα, (ε) ελληνικές εφευρέσεις υδραυλικών μηχανισμών, (δ) θεσμοί για την κατασκευή υδραυλικών έργων, (στ) η πορεία από την εφαρμογή στην κατανόηση.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25846.60483

Σημείωση:

Οι σημειώσεις κάλυψαν ύλη του BEST Athens Summer Course 2002.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Hoys, A.M.V., The importance of water in the ancient civilizations: Greece, Tecnologia del Agua, 26(276), 92-106, 2006.
2. #Niaounakis, M., and C.P. Halvadakis, Olive Mill Wastewater Management in Antiquity, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 367-380, 2006.